Naši sponzoři:

Děkujeme firmě FIMALSTAV s.r.o. , která nám pořídila interaktivní panel Triumph board s posuvným stojanem v hodnotě 87 568 Kč, který využijeme ke vzdělávacím činnostem našich dětí.

 • ZABO, v. o. s. pan Zahrádka nám dodal stavební materiál pro naši přírodní zahradu.
 • STING realitní kancelář nám dodává kancelářské potřeby, pexesa a balónky pro děti.
 • ČSOB Pojištovna nám darovala počítače.
 • Paní Miluška Janatová z Heřmanova Městce nám dodává ručně pletené maňásky a oblečky pro panenky.


Děkujeme sponzorům!

Naše mateřská škola spolupracuje s těmito organizacemi: 

 • Městský úřad - pomáháme při zajišťování kulturních programů (rozsvícení vánočního stromu, heřmanoměstecké slavnosti, výtvarné soutěže)
 • Městské kino – po celý školní rok navštěvujeme s dětmi kino s pásmem pohádek.
 • Základní škola - umožňuje návštěvu našich dětí ve škole před zápisem do prvních tříd.
 • Základní škola praktická a speciální – vzájemně se navštěvujeme v rámci akcí, které pořádá škola praktická a naše mateřská škola (vystoupení, výstavy).
 • Mateřská škola Jonášova – společné setkání flétnistů z obou MŠ a družiny (konec školního roku).
 • Základní umělecká škola navštěvuje naši MŠ a seznamuje nás zábavnou formou s hudebními nástroji, tanečním a výtvarným oborem.
 • Městská knihovna připravuje pro nás programy určené pro naše předškoláky.
 • Místní organizace Českého svazu včelařů – seznamujeme se s ukázkou práce včelařů s poutavým vyprávěním o životě včel.
 • Svaz pěstitelů a chovatelů – ukázka výroby jablečného moštu, ochutnáváme (podzim).
 • Policie ČR - připravují besedy pro naše děti na různá témata / bezpečnost v silničním provozu/.
 • Sbor dobrovolných hasičů obětavě zajišťuje ukázku hasičské techniky a práce hasičů v bažantnici.
 • PPP a SPC Svítání je nápomocna při řešení výchovných a vzdělávacích problémů.
 • Dům pro seniory – pořádáme kulturní představení pro seniory a vyrábíme dárky, společné podzimní vycházky.
 • Obec Jezbořice – vystupujeme s naším pěveckým sborem u vánočního stromu.
 • EKO PALETA Chrudim – zajišťuje environmentální programy pro naše děti.
 • Pan Horák malíř nám pečlivě maluje interiéry.
 • Pan Petráň truhlář vybavuje prostory naší mateřské školy novým účelovějším nábytkem.
 • NatyTex s. r. o. nám renovuje molitanové sestavy, šije lůžkoviny, tašky do šaten a jiné.
 • PASTELKA paní Salfická nám vyrábí venkovní cedule, nápisy a také dodává zbytkové materiály k tvořivým činnostem s dětmi.
 • Městská policie –přednášky pro děti o chování v silničním provozu.
 • Spokul – saunování předškoláků, hry v hale, návštěvy kina – promítání pohádek pro naše děti. 
 • Sportovní hala - stolní tenis předškoláků pan Buchal, Volhejn
 • Pmeduca - přednášky pro rodiče našich dětí, Mgr. Miltová
 • ZUŠ Chrudim - účast na akci: Mezinárodní den hudby
 • Kynologické hřiště Heřmanův Městec - ukázky výcviku psů
 • Záchranáři