Právní subjekt: Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842

Právní forma: Příspěvková organizace

Adresa: Jiráskova 842, Heřmanův Městec 538 03

IČO: 709 46 345

Zřizovatel: Město Heřmanův Městec

Telefon: +420 469 695 153

E-mail: msjiraskova842@gmail.com

ID datové schránky: yyhkrbt

Ředitel školy: Mgr. Irma Celundová

mobil ředitele MŠ: 733 539 975

Zástupkyně ředitelky: Stanislava Merunková

mobil zástupkyně ředitelky: 737 605 499

Vedoucí školní jídelny: Iva Peroutková

mobil vedoucí školní jídelny: 731 651 405

 

Kontakty na třídy:

U berušky: 603 298 207
U motýlka: 603 283 437
U mravenečka: 603 246 284
U šnečka: 603 272 868

 

Pověřenec: Jakub Novotný

e–mail pověřence: GDPRpov@seznam.cz