Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem OP JAK: Aktivní školka - registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006002.

V rámci spolupráce s firmou LA Food s.r.o. se naše mateřská škola zapojila do projektu Vaříme s kuchařem

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Podrobnější informace o tomto projektu naleznete v příloze.

Naše MŠ se od 3. 9. 2018 zapojila do projektu:  Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Podrobné informace naleznete v příloze.

Naše MŠ je též úspěšným žadatelem o poskytnutí neinvestičního grantu MAS Železnohorský region, z.s. na téma: Regenerace přírody a krajiny ve výši 10 000Kč na bylinnou spirálu. Vybudování proběhlo v 9.-10. měsíci 2019.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v projektu: Komplexní rozvoj výchovně vzdělávacího procesu II. v MŠ Jiráskova, Heřmanův Městec - šablony pro MŠ a ZŠ II. příloha

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v projektu: Komplexní rozvoj výchovně vzdělávacího procesu III. v MŠ Jiráskova, Heřmanův Městec - šablony pro MŠ a ZŠ III. Komplexní rozvoj III

Naše mateřská škola se zapojila do projektu preventivního vyšetření zraku předškolních dětí: "Koukají na nás správně?"

Digitalizujeme školu

 

Provoz mateřské školy je celodenní od 6,00 – 16,00 hod.

Naše mateřská škola byla otevřena 1. 9. 1982. Školu tvoří dvě patrové budovy.

V přední budově jsou dvě oddělení: U berušky a U motýlka. V zadní části budova jsou další dvě oddělení U šneka a U mravenečka. Budovy spojuje prosklená hala.

Na zrekonstruovanou halu navazuje provozní budova, kde je školní kuchyň, prádelna, sklady, plynová kotelna a také kanceláře ředitele školy a vedoucí stravování.

Součástí celého objektu je další patrová budova, která v současné době slouží základní škole. V sousedství se nachází další budovy ZŠ s postavenou školní jídelnou.

Celý komplex je umístěn v klidné části města. Prostorná zahrada poskytuje dětem volný pohyb v přírodním terénu. V zadní části zahrady jsou dvě pískoviště (s krytou ochrannou plachtou), houpačky, prostor pro míčové hry, průlezky, skluzavka a sprchoviště pro letní osvěžení. Přední část zahrady byla obohacena novým hracím prvkem (sestava Piccolo), prolézacím tunelem stonožka, dřevěnou informační tabulí a přírodními prvky (bylinná spirála, pocitový chodník, dřevěné Týpí, dřěvená koryta, keře a ovocné stromy).

Změny, které proběhly od začátku roku 2023 a 2024

 • Nákup nových dětských židliček do třídy U berušky a U motýlka
 • Nákup nových dřevěných lehátek k odpočinku dětí ve třídě U mravenečka
 • Nákup lanové pyramidy do zadní části zahrady

Změny, které proběhly od začátku roku 2022 a 2023

 • Výměna dveří v hospodářské části MŠ
 • Vybavení multifunkční místnosti interaktivním panelem (dar od firmy Fimalstav s.r.o)
 • Nákup nových dřevěných lehátek k odpočinku dětí ve třídě U šnečka
 • Nákup nového konvektomatu do školní kuchyně (zřizovatel)
 • Rekonstrukce sociálních zařízení v přední budově (zřizovatel)
 • Rekonstrukce pískoviště v přední a zadní části zahrady

Změny, které proběhly od začátku roku 2021 a 2022

 • Výměna dveří na oddělení "U motýlka" , "U šnečka", "U mravenečka"
 • Výměna dětských botníků na oddělení "U motýlka" , "U šnečka", "U mravenečka"
 • Pořízení vestavné skříně na TV pomůcky ve spojovací chodbě
 • Vymalovala se třída " U šnečka" a ředitelna
 • Získání keramické pece na tvoření s dětmi (Skauti)
 • Pořízení tabletů k rozvoji digitání gramotnosti u dětí
 • Nákup notebooků na jednotlivé třídy

Změny, které proběhly od začátku roku 2020 a 2021

 • Rekonstrukce místnosti v hospodářské části školy
 • Výměna dveří na oddělení "U berušky"
 • Nákup dětských botníků na oddělení "U berušky"

Změny, které proběhly od začátku roku 2019 a 2020

 • Vybudování bylinné spirály (grant MAS)
 • Vybavení víceúčelové místnosti
 • Nákup nových dřevěných lehátek k odpočinku dětí
 • Vymalování spojovací chodby
 • Vybavení hospodářské části budovy účelnějším nábytkem

Změny, které proběhly od začátku roku 2018 a 2019

 • Vybudování víceúčelové místnosti ke skupinovým aktivitám dětí
 • Vybavení přírodní část zahrady dalšími prvky k experimentování dětí (přírodní koryta s bylinami, přírodní stojany na kola, dřevěné teepe) a vysazení ovocných stromů s rodiči
 • Vybavení zahrady novými herními prvky (houpadla, balanční most)
 • Rekonstrukce spojovacího krčku
 • Vybavení třídy U motýlka novým účelnějším nábytkem
 • Rekonstrukce vstupů do budovy (zastřešení, oprava schodiště)
 • Rekonstrukce podhledů na hospodářské části budovy v MŠ
 • Rekonstrukce zahradního domku v zadní části zahrady

Změny, které proběhly od začátku roku 2016 a 2017

 • Vybudování nové ředitelny
 • Vybavení třídy U šneka, U mravenečka a U berušky novým nábytkem a kobercem
 • Vymalování některých prostor mateřské školy (třídu, spojovací chodbu, šatnu)
 • Vybavení zahrad novým hracím prvkem Piccolo, dřevěnou informační tabulí a prolézacím tunelem MINI stonožka
 • Vybavení zahrady hmatovou stezkou ve spolupráci s rodiči
 • Od září 2017 je v provozu čipový systém - zabezpečení školy

O letních prázdninách proběhla velká rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, čímž se nám uvolnil prostor pro vybudování víceúčelové místnosti (keramika, flétnování a další).

 Našim cílem 2023 až 2025

 • Vybavení přední zahrady přístřeškem pro výukové aktivity
 • Rekonstrukce podlah v přední, zadní budově a hospodářské části
 • Rekonstrukce umýváren v obou budovách
 • Rekonstrukce školní kuchyně

 

Jednotlivá oddělení MŠ:

 Provoz MŠ od 6 - 16h

 

U BERUŠKY

24 dětí - věková skupina 3-6 let

Provoz na třídě: 6,00 -  16,00 hod.

Oddělení se nachází v přední budově mateřské školy, v přízemí.      

Zde se schází děti ze všech oddělení od 6:00. V 6,30 hod. děti společně s paní učitelkou odchází do své třídy. 

S dětmi pracují paní učitelky: Mgr. Irma Celundová, Bc. Jana Jílková a Věra Opočenská (školní asistent + učitelka)

 

U MOTÝLKA

25 dětí – věková skupina 3-6 let

Provoz na třídě: 6,30 – 15,30 hod.

Třída je umístěna v přední budově mateřské školy, 1. poschodí.

S dětmi pracují paní učitelky: Stanislava Merunková a Soňa Tamchynová

 

U ŠNEČKA

24 dětí – věková skupina 3-6 let

Provoz na třídě: 6,30 – 16,00 hod.

Třída je umístěna v zadní budově mateřské školy, přízemí.

Od školního roku 2022/23 budou do této třídy nově začleněny i dvě děti z Ukrajiny.

S dětmi pracují paní učitelky: Lenka Kalvodová, DiS., Jiřina Kvisová

 

U MRAVENEČKA

25 dětí – věková skupina 3-6 let

Provoz na třídě: 6,30 – 15,30 hod.

Třída je umístěna v zadní budově mateřské školy, 1. poschodí.

S dětmi pracují paní učitelky: Jitka Medková, Pavla Bröcklová