Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Irma Celundová - ředitelka mateřské školy

Jiřina Kvisová

Aneta Jílková, DiS

Lenka Kalvodová, DiS

Eliška Vagenknechtová

Erika Pithartová

Ing. Petra Zemková

Jitka Medková

Kateřina Křížková - mateřská dovolená

Věra Opočenská - školní asistent

Soňa Tamchynová - asistent pedagoga

Bc. Tereza Mikanová - asistent pedagoga

Pavla Bröcklová - asistent pedagoga

 

Provozní pracovníci

Iva Peroutková - vedoucí školní jídelny

Radka Stejskalová – školnice

Ranáta Kurková – uklizečka

Jana Petráňová  - kuchařka

Renata Medunová  - kuchařka

Milan Krajíček - údržbář

 

Účetní MŠ

Bc. Milan Krajíček, DiS.