Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Irma Celundová - ředitelka mateřské školy

Stanislava Merunková - zástupkyně ředitele

Jiřina Kvisová

Lenka Kalvodová, DiS.

Bc. Jana Jílková

Jitka Medková

Aneta Jílková, DiS.

Soňa Tamchynová

Erika Horáčková - MD

Věra Opočenská - školní asistent + učitelka

Eliška Opočenská - asistent pedagoga

Pavla Bröcklová - asistent pedagoga

Pavlína Petráňová - asistent pedagoga

 

Provozní pracovníci

Iva Peroutková - vedoucí školní jídelny

Radka Stejskalová – školnice

Ranáta Kurková – uklizečka

Jana Petráňová  - kuchařka

Renata Medunová  - kuchařka

Milan Krajíček - údržbář

 

Účetní MŠ

Bc. Milan Krajíček, DiS.