Naši sponzoři:

EKOPANELY SERVIS s.r.o. pan Bareš nám dodává papírové kartony k tvořivým činnostem dětí.
ZABO, v. o. s. pan Zahrádka nám dodává stavební materiál pro naši zahradu.
STING realitní kancelář nám dodává kancelářské potřeby, pexesa a balónky pro děti.
ČSOB Pojištovna nám darovala počítače.
Paní Miluška Janatová z Heřmanova Městce nám dodává ručně pletené maňásky a obleky pro panenky.


Děkujeme sponzorům!

 

Naše mateřská škola spolupracuje s těmito organizacemi: 


Městský úřad - pomáháme při zajišťování kulturních programů /rozsvícení vánočního stromu, heřmanoměstecké slavnosti, výtvarné soutěže/.
Městské kino – po celý školní rok navštěvujeme s dětmi kino s pásmem pohádek.
Základní škola - umožňuje návštěvu našich dětí ve škole před zápisem do prvních tříd.
Základní škola praktická a speciální – vzájemně se navštěvujeme v rámci akcí, které pořádá škola praktická a naše mateřská škola (vystoupení, výstavy).
Mateřská škola Jonášova – společné setkání flétnistů z obou MŠ a družiny (konec školního roku).
Základní umělecká škola navštěvuje naši MŠ a seznamuje nás zábavnou formou s hudebními nástroji, tanečním a výtvarným oborem.
Městská knihovna připravuje pro nás programy určené pro naše předškoláky.
Místní organizace Českého svazu včelařů – seznamujeme se s ukázkou práce včelařů s poutavým vyprávěním o životě včel.
Svaz pěstitelů a chovatelů – ukázka výroby jablečného moštu, ochutnáváme (podzim).
Policie ČR - připravují besedy pro naše děti na různá témata / bezpečnost v silničním provozu/.
Sbor dobrovolných hasičů obětavě zajišťuje ukázku hasičské techniky a práce hasičů v bažantnici.
PPP a SPC Svítání je nápomocna při řešení výchovných a vzdělávacích problémů.
Dům pro seniory – pořádáme kulturní představení pro seniory a vyrábíme dárky, společné podzimní vycházky.
Obec Jezbořice – vystupujeme s naším pěveckým sborem u vánočního stromu.
EKO PALETA Chrudim – zajišťuje environmentální programy pro naše děti.
Pan Horák malíř nám pečlivě maluje interiéry.
Pan Petráň truhlář vybavuje prostory naší mateřské školy novým účelovějším nábytkem.
NatyTex s. r. o. nám renovuje molitanové sestavy, šije lůžkoviny, tašky do šaten a jiné.
PASTELKA paní Salfická nám vyrábí venkovní cedule, nápisy a také dodává zbytkové materiály k tvořivým činnostem s dětmi.
Městská policie –přednášky pro děti o chování v silničním provozu.
Spokul – saunování předškoláků, hry v hale, návštěvy kina – promítání pohádek pro naše děti.

Sportovní hala - stolní tenis předškoláků pan Buchal, Volhejn

Pmeduca - přednášky pro rodiče našich dětí, Mgr. Miltová

ZUŠ Chrudim - účast na akci: Mezinárodní den hudby