Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem:
„Podej mi ruku a prozkoumáme celý svět“
Vzdělávací nabídka je rozvíjena v 5 vzdělávacích oblastech (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální) a je rozdělena do pěti integrovaných bloků zahrnujících různorodé vzdělávací tematické okruhy.
ŠVP PV je nadále rozvíjen ve třídách prostřednictvím třídního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

Záměry a cíle ŠVP

Vzdělávací nabídka

 

Logopedická prevence v naší mateřské škole

 Logopedická prevence v mateřské škole je důležitou součástí pedagogické činnosti v naší mateřské škole. Učitelky významně přispívají k rozvoji přiměřené jazykové vybavenosti dětí, ke zlepšení komunikačních dovedností dětí a k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči.

Ve všech třídách probíhají zábavnou formou:

 • kolektivní logopedické chvilky
 • hry se slovy
 • prohlubování slovní zásoby dětí
 • rozvíjení jemné a hrubé motoriky dětí
 • grafomotorická cvičení
 • používání všech smyslů

Poradenství zdarma poskytuje logopedická asistentka, které jsou vybavena znalostmi o volbě vhodných pedagogických přístupů k dětem s poruchami komunikace a poskytne vám informace o logopedické intervenci.

Pokud máte o tuto spolupráci zájem, obraťte se na p. učitelku Jiřinu Kvisovou třída „U mravenečka"

 

V rámci našeho programu naší mateřské školy nabízíme další aktivity podle zájmu dětí od 3 - 6 let.

 • Veselá flétnička (5 - 6 let) uč. Vagenknechtová Eliška:projekt Veselá fletna
 • Plavání (5 - 6 let):Plavání 2020-21
 • Metoda dobrého startu (5 - 7 let) uč. Jílková Aneta, DiS MDS projekt
 • Dětská jóga (5 - 6 let) Bc. Tereza Mikanová Dětská jóga v MŠ
 • Pěvecký sbor (4 - 6 let) uč. Kvisová Jiřina a Pithartová Erika:Projekt - Zpívání je lék
 • Kurz lyžování (5 - 6 let) - Ski fanatic Hlinsko
 • Kurz in-line
 • Stolní tenis pro předškoláky (5 - 6 let) - sportovní hala: Dušan Buchal a Jan Volhejn

Těšíme se na Vás