Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem:
„Podej mi ruku a prozkoumáme celý svět“
Vzdělávací nabídka je rozvíjena v 5 vzdělávacích oblastech (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální) a je rozdělena do pěti integrovaných bloků zahrnujících různorodé vzdělávací tematické okruhy.
ŠVP PV je nadále rozvíjen ve třídách prostřednictvím třídního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Záměry ŠVP PV

Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací obsah

 

V rámci našeho programu naší mateřské školy nabízíme další aktivity podle zájmu dětí od 3 - 6 let.

  • Veselá flétnička (5 - 6 let) uč. Vagenknechtová Eliška: Flétničky
  • Plavání (5 - 6 let): plavání
  • Saunování (5 – 6 ): saunování
  • Metoda dobrého startu (5 - 7 let) uč. Linhartová Aneta, DiS MDS projekt
  • Tančíme pro radost (5 - 6 let) Celundová Sára
  • Pěvecký sbor (3 - 6 let) uč. Mgr. Celundová Irma a Pithartová Erika: Projekt - Zpívání je lék

Těšíme se na Vás.