Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem:
„Podej mi ruku a prozkoumáme celý svět“
Vzdělávací nabídka je rozvíjena v 5 vzdělávacích oblastech (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální) a je rozdělena do pěti integrovaných bloků zahrnujících různorodé vzdělávací tematické okruhy.
ŠVP PV je nadále rozvíjen ve třídách prostřednictvím třídního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Záměry ŠVP PV

Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací obsah

 

Logopedická prevence v naší mateřské škole

 Logopedická prevence v mateřské škole je důležitou součástí pedagogické činnosti v naší mateřské škole. Učitelky významně přispívají k rozvoji přiměřené jazykové vybavenosti dětí, ke zlepšení komunikačních dovedností dětí a k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči.

Ve všech třídách probíhají zábavnou formou:

 • kolektivní logopedické chvilky
 • hry se slovy
 • prohlubování slovní zásoby dětí
 • rozvíjení jemné a hrubé motoriky dětí
 • grafomotorická cvičení
 • používání všech smyslů

Poradenství zdarma poskytují logopedické asistentky, které jsou vybaveny znalostmi o volbě vhodných pedagogických přístupů k dětem s poruchami komunikace a poskytnou vám informace o logopedické intervenci.

Pokud máte o tuto spolupráci zájem, obraťte se na p. učitelky:

Jiřina Kvisová třída „U Motýlka"

Dana Mazurová třída „U Mravenečka"

 

V rámci našeho programu naší mateřské školy nabízíme další aktivity podle zájmu dětí od 3 - 6 let.

 • Veselá flétnička (5 - 6 let) uč. Vagenknechtová Eliška: Flétničky
 • Plavání (5 - 6 let): plavání
 • Saunování (5 – 6 ): saunování
 • Metoda dobrého startu (5 - 7 let) uč. Linhartová Aneta, DiS MDS projekt
 • Tančíme pro radost (5 - 6 let) Celundová Sára
 • Pěvecký sbor (3 - 6 let) uč. Kvisová Jiřina a Pithartová Erika: Projekt - Zpívání je lék

Těšíme se na Vás.