Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Podrobnější informace o tomto projektu naleznete v příloze.

Naše MŠ se od 3. 9. 2018 zapojila do projektu:  Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Podrobné informace naleznete v příloze.

 

Provoz mateřské školy je celodenní od 6,00 – 16,00 hod.

Naše mateřská škola byla otevřena 1. 9. 1982. Školu tvoří dvě patrové budovy.

V přední budově jsou dvě oddělení: U berušky a U motýlka. V zadní části budova jsou další dvě oddělení U šneka a U mravenečka. Budovy spojuje prosklená hala.

Na halu navazuje provozní budova, kde je školní kuchyň, prádelna, sklady, plynová kotelna a také kanceláře ředitele školy a vedoucí stravování.

Součástí celého objektu je další patrová budova, která v současné době slouží základní škole. V sousedství se nachází další budovy ZŠ s postavenou školní jídelnou.

Celý komplex je umístěn v klidné části města. Prostorná zahrada poskytuje dětem volný pohyb v přírodním terénu. V zadní části zahrady jsou dvě pískoviště (s krytou ochrannou plachtou), houpačky, prostor pro míčové hry, průlezky, skluzavka a sprchoviště pro letní osvěžení. Přední část zahrady byla obohacena novým hracím prvkem (sestava Piccolo), prolézacím tunelem stonožka a dřevěnou informační tabulí pro rodiče a veřejnost.

Změny, které proběhly od začátku roku 2016 a 2017

 • Vybudovali jsme novou ředitelnu
 • Vybavili jsme třídy U šneka, U mravenečka a U berušky novým nábytkem a kobercem
 • Vymalovali jsme některé prostory mateřské školy (třídu, spojovací chodbu, šatnu)
 • Vybavili jsme zahradu novým hracím prvkem Piccolo, dřevěnou informační tabulí a prolézacím tunelem MINI stonožka
 • Vybavili jsme zahradu hmatovou stezkou ve spolupráci s rodiči
 • Od září 2017 je v provozu čipový systém - zabezpečení školy

O letních prázdninách proběhla velká rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, čímž se nám uvolnil prostor pro vybudování víceúčelové místnosti (keramika, flétnování a další).

 

Našim cílem 2018 a dále

 • Vybudování víceúčelové místnosti ke skupinovým aktivitám dětí
 • Vybavení přírodní část zahrady dalšími prvky k experimentování dětí ve spolupráci s rodiči
 • Vybavení zahrady novými herními prvky
 • Výměna oken a následná úprava interiéru spojovací chodby
 • Vybudování víceúčelové místnosti u spojovací chodby
 • Vybavování třídy U motýlka novým účelnějším nábytkem
 • Rekonstrukce umýváren v obou budovách
 • Rekonstrukce vstupů do budovy (zastřešení, oprava schodiště)

 

Jednotlivá oddělení MŠ:

 

U BERUŠKY

 27 dětí - věková skupina 3-6 let

Provoz na třídě: 6,00 -  15,30 hod.

Oddělení se nachází v přední budově mateřské školy, v přízemí.      

Zde se schází děti ze všech oddělení. V 6,30 hod. děti společně s paní učitelkou odchází do své třídy.

Odpoledne děti přechází do třídy U Motýlka, kde je provoz do 16,00 hodin.

 

S dětmi pracují paní učitelka: Spálenská Miroslava a Čermáková Ivana.

 

U MOTÝLKA

27 dětí – věková skupina 3-6 let

Provoz na třídě: 6,30 – 16,00 hod.

Třída je umístěna v přední budově mateřské školy, 1. poschodí.

 

S dětmi pracují paní učitelka: Kvisová Jiřina, Erika Pitharotvá a Věra Opočenská - školní asistent.

 

U ŠNEKA

27 dětí – věková skupina 3-6 let

Provoz na třídě: 6,30 – 15,30 hod.

Třída je umístěna v zadní budově mateřské školy, přízemí.

V 15,30 hod. děti přechází na oddělení U mravenečka.

 

S dětmi pracují paní učitelka: Mgr. Celundová Irma, Aneta Linhartová, DiS a Věra Opočenská.

 

U MRAVENEČKA

27 dětí – věková skupina 3-6 let

Provoz na třídě: 6,30 – 16,00 hod.

Třída je umístěna v zadní budově mateřské školy, 1.poschodí.

        

S dětmi pracují paní učitelka: Mazurová  Dana a Eliška Vagenknechtová.